İCRA & İFLAS HUKUKU

İcra takibi yapılması , tasarrufun iptali , haczedilmezlik şikayeti , kıymet takdirine itiraz , icra takibine itiraz , menfi –tespit , iflas takibi ve davaları, istihkak ve İcra – İflas Yasasından doğan her türlü uyuşmazlıkların çözümü noktasında ofisimiz değerli müvekkillerimize hukuksal destek vermektedir. İcra ve iflas davaları ile iligli aklınızdaki soru işaretlerini gidermek için iletişime hemen geçebilirsiniz.

Boran&Üner Hukuk Bürosu, Şişli Nişantaşı'nda İstanbul Avukat Olarak Hukuki Danışmanlık Hizmeti Vermektedir.