FAALİYET ALANLARI

Gayrimenkul Hukuku Avukatı

Şirketler Hukuku Avukatı

Sözleşme Hukuku Avukatı

Tüketici Hukuku Avukatı

İş ve Tazminat Hukuku Avukatı

İcra ve İflas Hukuku Avukatı

Sigorta Hukuku Avukatı

Kişisel Veri Hukuku Avukatı

Aile Hukuku Avukatı

Ticaret Hukuku Avukatı

Ceza Hukuku Avukatı

Resmi Arabuluculuk

EN İYİ AVUKAT, EN İYİ HUKUK BÜROSU, EN İYİ BOŞANMA AVUKATI, EN İYİ ŞİRKET AVUKATI ARIYORSANIZ DOĞRU YERDESİNİZ!

Her ne kadar siz hayatta üstünüze düşeni yapsanız da, hayat bazen sizi şaşırtabilir. Siz kriminal veya hukuki bir sürece hiç karışmamak için çaba gösterseniz de, öyle bir olay gelip sizi bulabilir. Hakkında hiçbir fikre sahip olmadığınız ve nereye başvuracağınızı bilemediğiniz durumlarla karşı karşıya kalmanız pekala olasıdır. Bu gibi durumlarda kendi başınıza hareket etmeden önce atmanız gereken adımları çok iyi düşünmeniz gerekir. Tabiri caizse 10 düşünüp bir davranmak atacağınız en mantıklı adım olacaktır. Buna benzer vakalarda elbette ki iyi bir avukat arayışına girmeniz çok normal. Ama asıl vahim olan sırada biriyle çalışmak değil, sizin de takdir edeceğiniz üzere en iyisi ile çalışmaktır. İstanbul En İyi Avukat arayışına girmeniz çok normal ve bu durumda ilk seferde nereye gideceğinizi bilmeyebilirsiniz. İstanbul En İyi Avukat kategorisinde birçok kafa karıştırıcı acemi hukuk bürosu olup bunların en doğrusunu seçmek oldukça zordur. Çünkü avukatlık mesleğinde en önemli kriterlerden biri tecrübedir. Portfolyosu ve referansları sağlam bir hukuk bürosu ile çalışmak her zaman daha mantıklıdır.

Hukuk büromuzun kurucuları Arabulucu Avukat Penbe Üner Keskin ve Avukat Orhan Boran, hukuk alanında tecrübe dendiğinde akla ilk gelen isimlerdir. Gayrimenkul hukuku, ceza hukuku ve aile hukuku gibi birçok alanda hizmet veren büromuz, İstanbul En İyi Avukat dendiğinde akla ilk gelen yer olmaya devam ediyor. İstanbul içinde ceza avukatı, gayrimenkul avukatı, aile avukatı vb. hizmetler arıyorsanız, ilk çalacağınız kapı Boran&Üner Hukuk Bürosu. İstanbul Hukuk Bürosu konseptinde en efektif çözümleri sunduğumuzu iddia ediyor ve profesyonel ekibimizle tüm müvekillerimizin haklarını sonuna kadar savunuyoruz.

Eğer hayat sizi beklenmedik bir yola sürüp hukuki bir sürecin ortasında bıraktıysa, yukarıdaki iletişim bilgilerimizden büromuza ulaşabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Dava açmadan önce yatırılması gereken dava harcı adı altında bir ücret vardır. Bu ücret açılacak olan davanın türüne göre değişkenlik göstermekle birlikte, her yıl da miktarları güncellenmektedir. Dava harcına ek olarak gider avansı adı verilen başka bir ücret daha yatırılmalıdır. Bu ücret de her sene Adalet Bakanlığı’nca güncellenmekte olup tanık, bilirkişi ve keşif ücretlerini kapsamaktadır. Davanın karara bağlanmasıyla beraber bu masrafların kime ait olacağı da mahkemece belirlenmiş olur.

Bakanlığın paylaştığı verilere göre Türkiye’deki davaların karara bağlanma süresi ortalama 6 aydır. Tabi ki bu süre, açılan davanın türüne ve gidişatına bağlı olarak uzayabilir ya da kısalabilir.

Borçlar Kanunu’nun 620. Maddesinde adi ortaklık sözleşmesi “İki ya da daha fazla şahsın emek ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirdikleri sözleşmedir.” Şeklinde tanımlanmıştır.

Şirket bölünmeleri tam bölünme ve kısmi bölünme olmak üzere ikiye ayrılır. Tam bölünmede, bölünen şirketin tüm malvarlığı devralan şirketlere devrolur. Devrolan şirketin de ticari unvanı ve varlığı sona ermekte. Kısmi bölünmede ise, şirketin belli bir bölümü veya bölümleri devralan şirket veya şirketlere devrolmakta. Bölünen şirket devralan şirketlerin haklarını iktisap eder ya da o şirketin bir alt/yavru şirketini oluşturur.

Borçlu borcunu ödemezse, adliyelerdeki icra müdürlüklerine başvuru yapılarak hakkında icra takibi başlatılabilir ya da mahkemeye başvuru yapılarak dava açma yoluna gidilebilir. Ancak icra müdürlükleri ve mahkemelerde uzun yıllardır online sistem uygulandığından icra takip evrakları ve dava açma süreci konusunda avukat desteği almak gerekir. Masraflar , borcun toplamı üzerinden resmi oranlardaki harç ve giderler üzerinden hesaplanır. Borcun rakamı değiştikçe masraf kalemi de değişiklik gösterir. İcra takibi, icra müdürlüğüne başvuru yapmak , dosyanın harç ve masraflarını yatırmakla başlar. Dava süreci ise dava dilekçesinin adliyelerdeki tevzi bürolarına teslimi ve dosyanın harç ve masraflarını yatırmakla başlar .İcra yoluyla alacak takibi , dava yoluyla alacak takibine göre daha hızlıdır. Ayrıca icra yoluyla alacak istemine borçlunun itiraz etmesi halinde , mahkemeler borcun ödenmesi dışında tazminata da hükmetmektedirler.

İnternet suçları , Türk Ceza Kanunda bilişim suçları olarak düzenlenmiştir.Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek , bilişim sistemine hukuka aykırı bir şekilde girip o sistemin işleyişini engellemek, sistemi bozmak , verileri yok etmek veya değiştirmek , bir internet hesabının ele geçirilmesi ve buradaki fotoğraf ya da videoların veya özel hayata ilişkin bilgilerin izinsiz olarak yayınlanması , banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması internet suçlarına örnektir.Bunun dışında internet yoluyla hakaret , tehdit gibi suçların işlenmesi de yine kapsamda değerlendirilen suçlardır. Mağdur olan kişiler , savcılıklara veya emniyet müdürlüklerinde bilişim suçları birimlerine şikayette bulunabilirler.İnternet suçunda fail tespiti çoğu zaman zordur ancak şikayet içeriğinde internet sitesinin adı ya da e -posta hesabının verilmesi halinde alan adı sahibi ya da IP adresi tespiti yoluyla fail tespitine gidilmektedir.

İşçi-işveren uyuşmazlıklarına bağlı alacak ve tazminat talepleri ile işe iade talebiyle açılacak davalarda, dava açılmadan önce, talepte bulunan kişinin arabulucuya başvurulmuş olması zorunluluğu getirilmiş ve dava açarken dava şartı olarak kabul edilmiştir. Bu düzenlemenin adı zorunlu arabulucuktur. Başvuru , adliyeler nezdinde kurulmuş Arabuluculuk Bürolarına , arabuluculuk büroları olmayan yerlerde ise Sulh Hukuk Mahkemeleri’ne şahsen veya vekil aracılığıyla yapılabilir. Bu tür davalarda arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması halinde herhangi bir işlem yapılmaksızın, davanın esasa girmeden usulden reddine karar verilecektir.

Arabuluculuk ,uyuşmazlığın daha hızlı ve daha az masraflı olarak çözümünü sağlar. Arabuluculuk ücretli bir hizmettir. Taraflar arabulucu ücretini eşit ya da anlaşarak tek bir tarafın ödemesine karar verebilirler.

Miras malı, birden fazla şekilde paylaştırılabilir. Miras bırakan miras paylaşma sözleşmesi yapabilir ve mirasçılar bunu kabul edebilir. Ya da mirasçılar kendi aralarında bir paylaşma sözleşmesi yapabilir.Şayet sözleşme yoluyla paylaşımda anlaşamama halinde mahkemede dava açılması şeklinde miras paylaştırılabilir. Miras bırakanın, mirasçılardan sadece birine miras bırakması halinde , geride kalan miras / mirasçılar dava açma ve yapılan kazandırmanın iptali ve miras payının kendisine verilmesini talep hakkında sahiptir.Bu dava bir süreye bağlı değildir.

Alınan herhangi bir mal hatalı çıktığı zaman, ilk 15 gün içinde, değiştirilmesi, paranın geri verilmesi, ücretsiz tamir edilmesi, ayıbın neden olduğu değer kaybının malın bedelinden indirilmesini talep edilebilir , taksitli satışlarda ,Satıcı, sözleşmede bildirilen mal ve hizmetin toplam şatış fiyatını hiçbir şekilde arttıramaz , Tüketici, taksitle aldığı bir ürün için borçlandığı toplam miktarı veya birden fazla taksidi önceden ödeyebilir , tüketici kredilerinde Banka ya da finans kuruluşlarından alınan tüketici kredisi için sözleşmenin bir kopyası alabilir ve sözleşmede yer alan şartlar hiçbir şekilde müşteri aleyhine değiştirilemez ,aksi halde bunu dava ve talep hakkı , Kapıdan kapıya pazarlama yapan kuruluşlardan satın alınan ürünlerde ise tüketicinin “7 gün deneme ve kıyaslama hakkı vardır.

İş kazası halinde işçi bağlı olduğu SGK ya başvuru yaparak maluliyet oranını tespit ettirebilir ve maaş bağlanması talebinde bulunabilir. Ayrıca iş mahkemesi’nde dava açarak işverenden maddi ve manevi tazminat isteyebilir. İş kazası nedeniyle tazminat istemi için arabulucuya gitmek zorunluluğu yoktur mahkemede direk dava açılabilir.

Trafik kazası halinde , kazaya karışan ve kusurlu olan aracın varsa sigorta şirketine başvurulabilir ve kazaya bağlı olarak oluşan maddi zararların karşılanması talep edilebilir. Sigorta şirketi tarafından ödeme yapılması halinde de , aracın sürücüsü ve kayıt malikine karşı ayrıca mahkemede tazminat davası açılabilir. Sigorta şirketinden manevi zarar tazmini istenemez. Sigorta şirketince ödeme yapılmazsa , açılacak davada sigorta şirketi , araç sürücüsü ve kayıt malikinden maddi tazminat sigorta dışındaki kişilerden ise manevi tazminat istenebilir. Aracın sigortası yoksa sigorta şirketleri bünyesinde oluşturulan Güvence Hesabı’na başvuru yapılarak yine tazminat talebinde bulunulabilir.

ACİL AVUKAT İHTİYACINIZ İÇİN BİZE ULAŞIN! +90 212 219 75 72

Boran&Üner Hukuk Bürosu, İstanbul Avukat, ve İstanbul Boşanma Avukatı arayanların ilk tercihi olup, hukukun tüm dallarında sizlere en kaliteli hizmeti sunmaya devam etmekteyiz. Eğer sizinde hukuki danışmanlığa ihtiyacınız varsa, hukuk büromuzla hemen iletişime geçebilir ve yol haritanızı netleştirme konusunda destek alabilirsiniz. İstanbul’da bulunan hukuk büromuzda müvekillerimize hizmet vermekteyiz.