İŞ VE TAZMİNAT HUKUKU

İşçi ve işveren arasında iş ve hizmet ilişkisinden doğan davaların takibi ( işçilik ve tazminat alacakları ) , işe iade davaları , Sosyal Sigortalar Kanunundan doğan uyuşmazlıklar, hizmet tespit davaları, işverenlere iş sözleşmelerinin hazırlanması konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi ve İş Hukukundan doğan diğer tüm uyuşmazlıkların çözümü noktasında ofisimiz değerli müvekkillerimize hukuksal destek vermektedir.

Borçlar Kanunu gereği sözleşmeye aykırılık nedeni ile tazminat, haksız fiil nedeni ile tazminat, özel sözleşme türlerine ilişkin ihtilaflar, maddi manevi tazminat , ticari satım sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar Tazminat Hukukundan doğan diğer tüm uyuşmazlıkların çözümü noktasında ofisimiz değerli müvekkillerimize hukuksal destek vermektedir.

Gerek iş hukuku gerekse de tazminat hukuku konularında iletişime geçebileceğiniz en başarılı İstanbul Avukat hizmeti için Boran&Üner Hukuk Bürosu‘na gelin. Boran&Üner Hukuk Bürosu. Hemen iletişime geçin. Başlamadan önce emin olun. Aklınızda hiçbir soru kalmasın.

Boran&Üner Hukuk Bürosu, Şişli Nişantaşı'nda İstanbul Avukat Olarak Hukuki Danışmanlık Hizmeti Vermektedir.