Bilişim İhtisas Mahkemeleri Kurulup, Faaliyete Geçti.

Bilişim İhtisas Mahkemeleri

Bilişim İhtisas Mahkemeleri  Kurulup, Faaliyete Geçti.

Malum zaman teknoloji çağı ve kanunlar da değişen zamana uyarlanmak zorunda. Bu anlamda kanunlarda bilişim üzerinden işlenen suçlarla ilgili tabi ki suçu cezalandıran hükümler vardı. Teknoloji geliştikçe, insanlar teknoloji ve uygulamaları ile daha çok aşina oldukça, bilişim alanında işlenen suçlar ve mağdur sayısı ve haliyle mahkemelerin iş yükü de arttı. Mahkemelerin ihtisaslaşması da sorunun hem doğru tespiti, hem verimin artması, bilişim suçlarının mahiyeti itibariyle diğer davalardan farklı olması bakımından yerinde bir karar olmuştur.

25.11.2021 tarih ve 1229 sayılı HSYK (Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Kararı’yla artık Türk Ceza Kanununda bilişim suçları başlığı altında yazılı suçlara adliyeler nezdinde kurulu Bilişim Mahkemeleri bakacaktır.

  • Bilişim Mahkemeleri hangi suçlarla ilgilenecektir.
  • Türk Ceza Kanunu’ndaki bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli hırsızlık,
  • Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık,
  • Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanımlaması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık,
  • Bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması,
  • Yasak cihaz veya programlar,
  • Bilişim alanında yer alan suçların işlenmesi suretiyle haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbiri uygulanması
  • Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da düzenlenen suçlardan kaynaklanan ve ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçlar

Bilişim İhtisas Mahkemeleri 15.12.2021 tarihinden itibaren Ağır Ceza ve Asliye Ceza Mahkemelerinde fiilen faaliyete geçmiş bulunmaktadır.

 

                                                                                                        Avukat Arabulucu

                                                                                                       Penbe Üner Keskin

Daha Fazla