Satılan Evden Eski Kiracısı Çıkarılabilir mi?

 

Kiralama ilişkileri, her iki taraf için de belirli hakları ve yükümlülükleri doğurur. Ancak, kiracıların en çok merak ettiği konulardan biri, evin satılması durumunda mevcut haklarının ne olacağıdır. Bu durumda, en önemli soru şudur: “Satılan evden eski kiracısı çıkarılabilir mi?” Bu makalede, Avukat Orhan Boran, taşınmazın satılmasının ardından kiracının haklarını ve evden çıkarılma durumunu ayrıntılı bir şekilde ele alıyor.

Taşınmazın satılması, çoğu durumda kiracı için endişe verici bir durum olabilir. Türk Borçlar Kanunu’na göre, konut ve çatılı işyeri kiralarına özgü sözleşmelere öncelikle özel hükümler uygulanır (TBK m.339-356). Bu kanunun 351. maddesinde belirtildiği gibi, satış sonrası yeni malikin konut veya işyeri gereksinimi nedeniyle tahliye davası açması söz konusu olabilir. Ancak, kiralanan taşınmazın satılması, kira sözleşmesini otomatik olarak sonlandırmaz. Yeni malikin, gereksinimlerinin bulunması ve tahliye davası açması gerekir.

Ev sahibinin evi satması durumunda kiracının haklarının korunmasını sağlamak amacıyla kanun koyucu bu özel düzenlemeyi getirmiştir. Bu nedenle, kiracının haklarını anlamak ve korumak için yasaları ve yönetmelikleri anlamak önemlidir.

Bunu daha iyi anlamak için, İzmir’deki bir kiracının hukuki destek hizmetlerine bakabilirsiniz: İstanbul Kiracı Avukatı

Yeni Malikin Evden Çıkarılması Talebinde Bulunabilmesi İçin Şartlar

Türk Borçlar Kanunu’nun 351. maddesi, yeni malikin kiracıyı evden çıkarabilmesi için belirli şartlar getirir. Yeni malikin kiracıyı evden çıkarabilmesi için, kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri ihtiyacı olması gerekir.

Yeni malikin bu talebini, taşınmazı edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde kiracıya yazılı olarak bildirmesi ve kira sözleşmesini, altı ay sonra açacağı bir dava ile sona erdirmesi gerekir. Bu sürecin en az yedi ay sürdüğünü ve kanun koyucunun kiracıyı koruma amacıyla bu düzenlemeyi getirdiğini unutmamak önemlidir.

Kiracının Satılan Evde Ne Kadar Süre Boyunca Kalabileceği

Satılan evde kiracının kalma süresi, birkaç faktöre bağlıdır. Yeni malikin kiracıyı evden çıkarabilmesi için bir tahliye davası açması ve bu süreç genellikle bir yıl sürer. Ancak, kiracının, yeni malikin ihtiyaç bildirimi üzerine, kendi isteğiyle taşınmazı terk etmesi durumunda bu süre kısalabilir.

Bunun yanında, yeni malik ve kiracı arasında karşılıklı bir uzlaşma olmaması durumunda, tahliye davası açılmalı ve bu davanın sonucunda kiracının taşınmazdan tahliyesi gerçekleştirilmelidir. Bu süreç, genellikle bir buçuk yıl sürebilir.

Sonuç olarak, taşınmazın satılması tek başına kiracıyı evden çıkarabilme sebebi oluşturmaz. Kiracının tahliye edilmesi için yasal bir sürecin tamamlanması ve yasal bir tahliye kararının alınması gereklidir. Kiracılar, bu süreci anladıklarında ve hukuki haklarını bildiklerinde, taşınmazın satılması durumunda daha güvende olacaklardır.

Kiracının Hukuki Hakları

Kiracının hukuki hakları ve kiracının ne zaman ve nasıl tahliye edilebileceği hakkında daha fazla bilgi almak, kiracının kendini güvende hissetmesini sağlar ve ayrıca yasal süreçlerde gereken hassasiyeti sağlar.

Kiralanan taşınmazın satılması durumunda, yeni malik taşınmazı sadece kendi konut veya işyeri ihtiyacı olduğunu belirterek boşaltabilir. Bununla birlikte, yeni malikin bu ihtiyacını mahkemeye ispatlaması gerekir.

Yeni malikin bu ihtiyacını ispat edememesi durumunda, kiracı evde kalmaya devam edebilir. Ayrıca, yeni malikin kendi ihtiyacını ispat etmesi durumunda bile, mahkeme kiracının durumunu ve ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurur.

Bu nedenle, kiracı, evin satılması durumunda hukuki haklarını bildiği sürece, kendini güvende hissedebilir ve tahliye sürecinde gereken hassasiyeti sağlayabilir.

Sonuç olarak, evin satılması durumunda, kiracının evden çıkarılabilmesi için belirli hukuki süreçlerin izlenmesi gereklidir. Bu süreçler ve kanunlar kiracının haklarını korumayı amaçlar ve kiracıyı, belirsizlik ve adaletsizliğe karşı korur. Yeni malik, ancak yasal süreçlerin sonunda ve kanunların öngördüğü şartlar altında kiracıyı evden çıkarabilir. Kiracının hukuki haklarını anlamak ve korumak, hem kiracı hem de yeni malik için önemlidir.

Daha Fazla