Döviz İle Ücret Alan İşçinin Kıdem Tazminatının Hesaplanması

Döviz İle Ücret Alan İşçinin Kıdem Tazminatının Talebi Varsa Döviz Cinsinden Hesaplanmasına Yasal Engel Bulunmamaktadır.

Kıdem tazminatında tavan miktarı  uygulaması  kamu düzenini ilgilendirmekte ise de, Yargıtay kararları gereği kıdem tazminatının Türk parasıyla ödenmesi gerektiği yönünde bir yasal düzenleme bulunmamaktadır.

Yani işçinin yabancı para üzerinden ücret alması halinde,  talep olması halinde kıdem tazminatının yabancı para cinsinden hesaplanmasına yasal bir engel yoktur.

Fesih tarihi itibarıyla kıdem tazminatı tavanının kontrolü bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihteki Türk Lirası üzerinden bir yıllık tutar belirlenmeli, tavanı aşması durumunda tavan üzerinden hesaplama yapılarak yeniden aynı kur hesabıyla yabancı paraya dönüşümü sağlanmalıdır.

 

Arabulucu Avukat Penbe Üner Keskin

Daha Fazla