Hangi Sözleşmeler Dövizle Yapılabilir? Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi İstisnaları

DÖVİZLE SÖZLEŞME YAPILAMAYACAĞINA DAİR 32 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARININ İSTİSNALARI , HANGİ SÖZLEŞMELERİN DÖVİZLE YAPILABİLECEĞİ

 

Sözleşme Türü Genel Kural İstisnalar
Konusu serbest bölgeler dahil yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dahil gayrimenkul kiralama ve satış

sözleşmeleri

Dövize cinsinden veya dövize endeksli yapılamaz
İş sözleşmeleri Dövize cinsinden veya dövize endeksli yapılamaz i) Yurt dışında ifa edilecek iş sözleşmeleri
ii) Türkiye’de yerleşik olup, TC vatandaşı olmayanların taraf oldukları iş sözleşmeleri
iii) Yurt dışında yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin bulunduğu şirketler ile serbest bölgedeki faaliyetleri kapsamında serbest bölgelerdeki şirketlerin taraf olduğu iş sözleşmeleri
Danışmanlık, aracılık ve taşımacılık dâhil hizmet sözleşmeleri Dövize cinsinden veya dövize endeksli yapılamaz i) İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler

kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri,

ii) Yurt dışında gerçekleştirilecek faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri
iii) Türkiye’de başlayıp yurt dışında sonlanan veya yurt dışında başlayıp Türkiye’de sonlanan elektronik

haberleşme ile ilgili hizmet sözleşmeleri,

iv) Yurt dışında yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin bulunduğu şirketler ile serbest bölgedeki faaliyetleri kapsamında serbest bölgelerdeki şirketlerin taraf olduğu hizmet sözleşmeleri
v) T.C. vatandaşı olmayanların kişilerin taraf oldukları hizmet sözleşmeleri
Eser sözleşmeleri Dövize cinsinden veya dövize endeksli yapılamaz i) 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda tanımlanan gemilerin inşası, tamiri ve bakımına ilişkin eser

sözleşmeleri

Menkul satış sözleşmeleri Dövize cinsinden veya dövize

endeksli yapılabilir

i) İş makinesi dahil taşıt satış sözleşmeleri
Menkul kiralama sözleşmeleri Dövize cinsinden veya dövize

endeksli yapılabilir

i) İş makinesi dahil taşıt kiralama sözleşmeleri (13.09.2018 öncesi imzalananlar hariç)
Bilişim teknolojileri kapsamında yurt dışında üretilen yazılımlara ilişkin satış sözleşmeleri ile donanım ve yazılımlara ilişkin lisans ve hizmet

sözleşmeleri

Dövize cinsinden veya dövize endeksli yapılabilir
4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda tanımlanan gemilere ilişkin finansal

kiralama (leasing) sözleşmeleri

Dövize cinsinden veya dövize endeksli yapılabilir
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın 17 ve 17/A maddeleri kapsamında yapılacak finansal kiralama

(leasing) sözleşmeleri

Dövize cinsinden veya dövize endeksli yapılabilir
Kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin

taraf olduğu sözleşmeleri

Dövize cinsinden veya dövize endeksli yapılabilir i) Gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama sözleşmeleri hariç
Kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu döviz cinsinden veya dövize endeksli ihaleler, sözleşmeler ve milletlerarası andlaşmaların ifası kapsamında olmak kaydıyla; yüklenicilerin üçüncü taraflarla akdedeceği sözleşmeler Dövize cinsinden veya dövize endeksli yapılabilir i) Gayrimenkul satış, gayrimenkul kiralama ve iş sözleşmeleri hariç
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirdiği işlemlerle ilgili olarak bankaların taraf olduğu sözleşmeler Dövize cinsinden veya dövize endeksli yapılabilir
Türkiye’de yerleşik yolcu, yük veya posta  taşıma faaliyetinde bulunan havayolu işletmeleri; hava taşıma araçlarına teknik bakım hizmeti veren şirketler; havalimanlarında yer hizmetleri veren kuruluşlar, doğrudan veya dolaylı olarak sermayelerinde en az %50 hisse oranına sahip olduğu ortaklıkların Türkiye’de yerleşik kişilerle yapacakları sözleşmeler Dövize cinsinden veya dövize endeksli yapılabilir i) Gayrimenkul satış, gayrimenkul kiralama ve iş sözleşmeleri hariç

 

Tabloda anlaşılamayan ya da ihtilaf olabileceğini düşündüğünüz konuları, mutlaka avukatınıza danışmanızı öneriyoruz.

Daha Fazla