Kat Karşılığı Arsa Sözleşmesi Hakkında

Kat Karşılığı Arsa Sözleşmesi

Arsa sahiplerinin, sahip oldukları gayrimenkul arsaları üzerine bina inşa edilmesi karşılığında, arsanın belirli oranda mülkiyetten payını; müteahhitle karşılıklı anlaşmalarına göre, binanın belirli bağımsız bölümleri tesliminde, müteahhitte devretmeyi taahhüt etmesiyle oluşan sözleşmedir. Bu sözleşme tarafları birbirine karşı borçlu kılar ve sorumluluğu olan bir sözleşmedir.

Sözleşme Nasıl Yapılır ve Gerekli Midir?

Bu sözleşme her şeyden önce noter huzurunda yapılır. Sözleşmenin uygulanacağı durumlar, noter tarafından değil taraflarca mutabık kalınan şekliyle hazırlanmalıdır.

İnşaat sözleşmesi ya da kat karşılığı arsa sözleşmesi tarafların haklarına koruma altına almak için yapılmaktadır. Bu sözleşmenin özel şartlarına vardır ve dikkat edilmesi gereklidir.

İmar Durumu

Arsaların tevhit edilmesi, bunun sonucunda imardaki durumunun değiştirilmesi, yola terki ile ilgili zorunlu hallerin ortaya çıkması, tarafların paylarını diğer 3.kişilere devrini yapması, mevzuatın değişme ihtimali, tarafların sonradan fikirlerini değiştirme ihtimallerinden dolayı, bu sözleşme tarafların tüm haklarını koruma altına alır ve zaman içinde sayılan bazı değişikliklere uğrar.

Sözleşmede Dikkat Edilecek Hususlar Nedir?

  1. Kat karşılığı arsa sözleşmesi yapılabilmesi ve imzalanacak olan sözleşmenin uygulamaya geçebilmesi için ilk önce, belirlenen arsanın üzerine inşaat yapılmaya müsait olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu kontroller belediyelerin İmar müdürlüklerinden yapılabilir.

2. Sözleşmede kararlaştırıldığı gibi belirlenen bağımsız bölümlerin yapılıp yapılamayacağının da gerçekçi olması gerekir.

  1. Sözleşmede belirlenen inşaatın başlayabilmesi için belediyeden ruhsat alınması gerekir. Bu da inşaat projesinin çizilerek tasdik edildikten sonra mümkün olabilir. Sözleşmede farklı bir madde bulunmuyorsa belediyeye başvurma yükümlülüğü arsa sahibindedir.

4. İnşaat süresi bu noktada önemlidir. Bu süre belediyeden ruhsat alındıktan sonra işlemeye başlar.

5. Sözleşme maddeleri içeriğince başlangıç aşamasında bir bölüm arsa tapusu inşaat şirketine devredilir. Diğer bir yöntemle İnşaat sürerken belli aşamalarda müteahhide kar irtifakı ile tapu yoluyla daire verilmesi mümkün olabilir.

6. Sözleşme maddelerinde kat irtifaklarının ne zaman olacağı ve sözleşme taraflarından kimce yapılacağı, bu konula ilgili harçların ve masrafların kime ait olacağı açıkça belirtilmelidir.

7. Sözleşme içerisinde inşaatın kalitesi, kullanılacak olan malzemeler, ortak alanlar ve arsa sahibine ait olan dairelerin ne kalite ve şekilde yapılacağı sözleşme maddelerinde ayrıntılı bir durumda açıklanmalıdır.

8. Arsa üzerinde bina varsa yıkılan binaya ait ve inşaat süresinde yapılacak kira yardımına ilişkin teminatlar sözleşmede belirtilmelidir.

9. İnşaat bitiminde yapılan bina veya sitenin yönetimi ile ilgili plan da sözleşmede yer almalıdır.

Daha Fazla