İş Hukuku Hakkında Tüm Merak Edilenler

is-hukuku-boran-uner-hukuk

İş Hukuku

İş hukuku veya iş kanunu, işçiler, kurumlar, sendikalar ve hükümet arasındaki ilişkilere aracılık eder. İş hukuku kapsamında iki tür iş sözleşmesi bulunmaktadır. Bunlar, bireysel iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleridir. Toplu iş hukuku, çalışan, işveren ve sendika arasındaki üç taraflı ilişkiyle ilgilidir. Bireysel iş hukuku, çalışanların işteki haklarını ve iş sözleşmesiyle ilgilidir.

Bireysel İş Hukuku

Tek bir çalışan ile işveren arasındaki iş akdiyle ortaya çıkan ilişkinin incelendiği kısmı içerir. İş sözleşmesinin oluşturulması, tarafların yükümlülükleri, sözleşmenin sona ermesi gibi konular yer almaktadır.

Toplu İş Hukuku

İşçi ve işveren arasında bir sendikanın yer aldığı ilişkileri konu almaktadır. Sendikaların önem kazandığı toplu iş hukuku çerçevesinde işçi ve işveren arasındaki menfaatlerin korunması açısından sendika’nın işverenle yaptığı pazarlık neticesinde yapılacak olan sözleşmede işçi haklarının koruma altına alındığı durumdur. Toplu iş sözleşmelerinde taraflar arasındaki uyuşmazlıkları çözebilmek adına grev, lokavt ve arabuluculuk gibi konular ele alınmaktadır.

İş kanununa göre herhangi bir işte hizmeti karşılığında bir ücret vererek işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişilikler işveren, bir ücret karşılığında ve hizmet sözleşmesi yapılarak herhangi bir işte çalışan kişiler de işçi olarak tanımlanmaktadır. İşçi ve işverenin iş hukuku çerçevesinde bazı görev ve sorumlulukları bulunmaktadır.

İş Hukukuna Göre İşverenin Yükümlülükleri

1- Çalışanların Güvenliğini Sağlamak Ve Sağlıklı Çalışma Koşulları Oluşturmak,

2- Mesleki Eğitim Verilmesi,

3- Çalışana Ücret Ödenmesi Ve Diğer Asgari Koşulların Sağlanması,

4-Yasaların Ve Sözleşmelerin Verdiği Güvencelerin Sağlanması,

5- Çalışan Haklarının Önemsenmesi,

6- Koordinasyonun Sağlanması,

7- Bireysel Anlamda Gelişime Açık Ve Gelişimi Önemseyen Tutum İçerisinde Olunması Gibi Durumlar İşverenlerin Görev Ve Sorumluluklarındandır.

İş Hukukuna Göre İşçinin Yükümlülükleri

1- İşin Gerektirdiği Özen Ve Titizlikle Çalışma,

2- Önceden Belirlenmiş Ve Uzlaşılmış Olan Çalışma Saatlerine Uyma,

3-Şirket Yönetiminin Verdiği Eğitimlere Katılma, Öneri Ve Tavsiyelerine Uyma,

4- İşverenle Rekabet Ortamı Oluşturacak Durumlara Girmeme,

5- Sadakat,

6- İş Hakkında Gerekli Olabilecek Konularda Meslek Sırlarını Tutma,

7- İşverenin Yararına Düşünme Ve Hareket Etme Gibi Sorumlulukları Bulunmaktadır.

 

Daha Fazla