Gayrimenkul Davaları

İçerik gizle
1 Gayrimenkul Davaları
1.2 Gayrimenkul Dava Türleri Nelerdir?

Gayrimenkul Davaları

Ülkemizde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu çerçevesi içerisinde bulunan, taşınmaz terimini karşılayan hukukun kapsamlı dalı olan gayrimenkul hukuku, arsalar, binalar, apartmanlar gibi taşınmaz kapsamına giren her şeyi ele almaktadır.

Bir mal alım ya da satımı ile başlayarak, aracılık kanunu, yönetiminin borç tahsisini, kat mülkiyeti veya kısmi mülkiyet özelliklerini, diğer arazilerle olan ilişkilerini, kamu ve özel yapı hukuku ve finansmanla ilgili konular da gayrimenkul hukuku alanı içerisinde yer almaktadır.

Gayrimenkul Avukatları Ne ile İlgilenir?

Gayrimenkul hukuku, bir mülk veya bina ile ilgili bir mülk ile sonuçlanabilecek yasal dayanağı olan hukuk dalıdır.

Gayrimenkul davaları, gayrimenkul alım satımı ve mülkiyeti ile ilgili yasal düzenlemeleri içerir. Bunlar arasında özellikle Yapı Kanunu, Bina Kullanım Yönetmeliği, Enerji Tasarruf Yönetmeliği, Konut Mülkiyet Yasası, Komisyoncular ve Mülkiyet Geliştiricileri Yönetmeliği yer almaktadır.

Gayrimenkul hukuku kendi içerisinde çok istisna barındıran ve detayları nedeniyle oldukça karışık olabilecek bir hukuk dalıdır. Bu nedenle gayrimenkul hukuku kapsamında yer alan durumlarda dava açmak, süreci takip etmek, belge temini, sözleşme hazırlama gibi önemli konularda hata yapılmaması ve zor durumlarla karşılaşılmaması adına bir hukuk danışmanlık hizmeti almak, süreci kolaylaştırmaktadır.

Gayrimenkul hukuku kapsamındaki davalar, taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemelerinde çözüme ulaştırılmaktadır.

Gayrimenkul Avukatları da konut hukuku sınıfında giren tüm bu kategorilerden sorumlu hukuki danışmanlardır.

Gayrimenkul Dava Türleri Nelerdir?

Çok çeşitli davalar içeren gayrimenkul hukuku davaları tarafların mağduriyetleri söz konusu olduğunda bir hukuk danışmanlığı hizmeti alarak, avukat yardımıyla süreci takip etmeleri sayesinde daha kısa sürede sonuç alınmasını sağlayacaktır.

1-Tapu Davaları
Tapu tescili veya tapu iptali gibi konuların ele alındığı bu dava türünde, hukuka aykırı bulunan durumların düzeltilmesi, mağdur tarafların mağduriyetinin giderilmesi ve aykırı olan tüm durumların ortadan kaldırılması amacıyla açılan davalardır.
2- İstihkak Davaları
Bir taşınmazın haksız bir biçimde işgal edilmesi durumunda, mağdur olan tarafın, işgal eden tarafa açtığı dava türüdür. İstihkak davaları hak dava türünden olduğu için zaman aşımı söz konusu olmadığı gibi dava, Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmektedir.
3- Kamulaştırma Davaları
Devlet veya kamu kurumları, kamu yararı gözetilerek şahıslara ait olan özel mülkleri, mülkün bedelini ödeyerek kamulaştırabilmektedir. Bu gibi durumlarda özel mülk sahibi olan kişiler bu duruma karşı dava açabilmektedirler. Bu tür davalar da, taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkemelere dilekçe vermek suretiyle açılabilmektedir.
4- Kira Davaları
Bu tür davalar sıklıkla görülen davalardandır. Gerek ev sahibi, gerek kiracı tarafından açılabilmektedir. Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülen bu davalarda, kira miktarının belirlenmesi, karşılıklı anlaşmazlıklar veya tahliye sebebiyle tarafların mağduriyetlerini gidermek amaçlanmaktadır.
5- İzaley-i Şuyu Davaları
Taşınır veya taşınmazların üzerinde ortakların bulunması durumunda açılan bir dava türüdür. Sulh Hukuk Mahkemelerine başvurarak çözüme ulaştırılan bu davalarda söz konusu ortaklığın sona erdirilmesiyle ilgili bir dava türüdür. Satış sureti ile ortaklığın giderilmesi veya aynen taksim sureti ile ortaklığın giderilmesi gibi durumları içerebilmektedir.
Daha Fazla