Trafik Kazaları Sonrası Yapılacak İşlemler, Sigortacıya Başvuru, Zamanaşımı, Trafik Kazası Avukatı Kavramı

Trafik Kazası Sonrası Trafik Sigortası ve Sigorta Avukatı Bulma Süreçleri Hakkında

Trafik Kazası Sonrası Hukuki Süreç, Trafik Sigortası ve Sigorta Avukatı ile İlgili Hukuki Prosedürler

Şişli, Halaskargazi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren BORAN & ÜNER HUKUK ve DANIŞMANLIK OFİSİMİZ yıllardır trafik kazaları sonrası yapılacak işlemler , sigortacıya başvuru ve trafik  kazası sonrası açılacak tazminat davaları ve ile ilgilenmekte ve bu alanda uğraş vermektedir. İstanbul Şişli ilçesi ve özellikle Çağlayan Adliyesi akla geldiğinde çoğu insanın trafik kazası avukatı yada trafik kazası avukatları şeklinde bu konularda uzmanlaşan avukatlara ulaşmak istediğini görmekteyiz.

1- Maddi hasarlı  bir trafik kazası geçirildiğinde yapılması gereken ilk iş nedir?

Kazaya karışan tarafların aralarında anlaşmaları ve bir Kaza Tespit Tutanağı tanzim etmeleri gerekir.Artık trafik polislerinin kaza yerine gelmeleri ve olaya müdahale etmeleri gerekmiyor.

Anlaşarak hazırlanan Kaza Tespit Tutanakları, trafik polislerinin düzenlediği tutanaklardan biçim ve geçerlilik açısından hiç farklı değildir. Önemli olan tarafların, kendi aralarında anlaşmalarıdır. Eğer bir anlaşma sağlanamamışsa o zaman trafik polisinin gelmesi beklenecektir.

2- Kaza sonrası yapılacak işlemlerden hangi durumda kaza yerine trafik polisinin gelmesi beklenmek zorundadır?

Taraflardan birinin ehliyeti yoksa, ehliyet o aracı kullanmak için yeterli değilse, yaşı küçükse, akollü olduğu şüphesi varsa ya da akli dengesinin olmadığı düşünülüyorsa, olay yerine kesinlikle trafik polisi gelmelidir. Ayrıca kazaya karışan araçlardan biri resmi plakalı olabilir. Bu durumda kazada resmi kuruluşların eşyalarına zarar verilmişse, araçlardan birinin trafik sigortası yoksa veya kaza sırasında yalnızca üçüncü kişilerin malları zarar görmüşse yine olay yerine kesinlikle trafik polisi gelmelidir.Bir de kaza sırasında ölüm ya da yaralanma olmuşsa trafik polisi beklenmek zorundadır. Bu tür durumlarda özellikle trafik kazası avukatlarına  başvurmak daha en baştan olayları kontrol altına almanıza yardımcı olabilir.

3– Sigortacıya başvuru için kaza sonrası kaza tespit tutanağı düzenlenmesi yeterli midir?

Sigortacıya başvuru için, Kaza Tespit Tutanağı’nın düzenlenmiş olması yeterli değildir. Yapılacak ikinci iş, araçların kaza sonrası durumunu gösteren, çeşitli noktalardan resimlerini çekmektir. Sigorta şirketleri, kesinlikle bu fotoğrafları görmek isteyecektir.

4-Kaza sonrası yapılacak işlemler arasında alkol muayenesi var mıdır?

Kaza, kazaya karışan  araçlar seyir durumundayken meydana gelmişse, sürücülere alkol muayenesi yaptırmaktır.

5-Sigorta şirketine başvuru için gerekli evraklar nelerdir?

Sigorta şirketleri, kazaya neden olan aracın zorunlu trafik sigorta poliçesinin, araç ruhsatının ve sürücülerin ehliyet fotokopilerinin alınmasıdır. Kazaya diğer araçlar da karışmışsa , onların da belgelerini isteyecektir. Bilgi ve belgelerin, kazanın meydana geldiği tarihten itibaren beş iş günü içinde ilgili sigorta şirketine verilmesi gerekiyor.

Sigorta şirketi, hasar ihbarı ile beraber bu bilgi ve belgelere dayanarak bir hasar dosyası açar ve prosedürlere başlar.Buradak 5 günlük  ihbar süresi  sigorta şirketine başvuru yapılmazsa, sigorta şirketi tazminat ödemek zorunda değildir.

Sigorta şirketi ödenecek tazminata karar verirken eksper belirleyebilir. Eksperin düzenleyeceği rapor, ödenecek tazminatın belirlenmesinde önemlidir.

6- Kazaya sebebiyet veren aracın sigortası yoksa ne yapabilirim?

Kazaya sebebiyet veren aracın sigortası yoksa , Güvence Hesabına başvuru yapılır.Güvence hesabı belli limitler dahilinde kazada zarar görene ödeme yapacaktır.

7- Ölümlü veya yaralamalı trafik kazasında tazminat hakkım var mıdır ? Trafik Sigortası ödeme yaparsa dava açma hakkım kalkar mı , trafik kazalarında tazminat zamanaşımı süresi ne kadar?

Ölümlü ya da yaralamalı trafik kazası sonrası , yaralamalı ise yaralanan kişi, ölümlü ise ölenin yakınları tarafından sigortacıya , aracı kullanan kişiye ve resmi kayıtlara göre aracın adına tescilli olan kişiye karşı maddi ve manevi tazminat davası açar. Sigortaya başvuru yapılması ve hatta sigorta tarafından ödeme yapılması halinde dahi tazminat davası açabilirsiniz. Bu aşamada daha önce belirttiğimiz üzere trafik kazası avukatlarından yardım istemek gayet yerinde bir tutum olacaktır.

Trafik kazası dolayısıyla istenebilecek tazminatlarda söz konusu olan zaman aşımı süresi, iki yıldır. Tazminat talebinin cezayı gerektiren bir fiilden doğabilir. Ceza Kanunu bu fiil için daha uzun bir süre öngörebilir. Bu kanunda gösterilen zaman aşımı süreleri uygulama alanı bulacaktır.

Daha Fazla