İş Davası Avukatı Kimdir?, Uzmanlık Alanları, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İş Davası Avukatı Arayanlar ve İş Avukatı Ne Yapar Merak Edenler... Aklınızdaki Tüm Soruların Cevapları Burada.

İş Davası Avukatı – İş Avukatı Kimdir? İş Hukuku ve İşçi-İşveren Anlaşmazlıkları Hakkında

 

Şişli ilçe sınırları içinde yer alan İstanbul Adliyesi, İş davası açmak için ilk akla gelen adliyedir. İş Hukuku avukatı Şişli ‘de faaliyet gösteren hukuk büromuz için doğru bir tanımlamadır. İşlemlerinin hızlı gerçekleşmesinde adliyeye yakın olan bir Şişli iş hukuku avukatı ile temasa geçmeleri tavsiye edilir. İş davası avukatı Şişli bölgesinde yer alan hukuk büromuz işçi alacakları için dava açmak isteyen işçilere hukuksal destek sağlamaktadır.

Şişli iş davası avukatı olarak hukuk büromuz, sadece İstanbul Adliyesi’ne olan mekânsal yakınlık değil işçinin işten ayrılma sürecine dair genel hukuksal destek vermektedir. İş davası açılması, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma alacağı, işverenin işçiye uyguladığı mobbing nedeniyle işçilik alacakları, asgari geçim indirimi alacağı gibi işçi tazminat alacaklarınıda müvekkillerine yardımcı olmaktadır.  İşçinin temel tazminat kalemleri şunlardır;

KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI

İş davası öncesinde yaşanan en büyük sorunlardan birisi de , iş davası açmak isteyen işçilerin İşçilik alacakları avukatı İstanbul, en iyi iş davası avukatı, işçilik tazminatı hesaplama, iş avukatı şişli, iş davası avukatı iletişim, kıdem tazminatı avukatı, ihbar tazminatı süre,kıdem tazminatı zamanaşımı vs  şeklindeki arayışlarıyla etrafındaki uzman olmayan kimselerden yardım talep etmeleridir. Bu tür arayışlar işçileri, çoğu zaman iş davasında uzman avukat yardımından uzak çözümlere götürmektedir.

 İş aktinin haksız fesih hallerinde işçi, öncelikle iş davasında uzman bir avukattan hukuksal destek alarak haklarını işverenden talep etmelidir. Kıdem tazminatı alacağı hak edebilmek, aynı iş yerinde en az 1 yıl süreyle çalışmayı gerektiren bir alacak kalemdir.1 yıldan az çalışmalarda kıdem tazminatı alacağı doğmamış olmaktadır. Bu hususta Şişli, iş davası avukatı’ ndan yardım alabilmek için doğru bir bölgedir. En çok iş davası Şişli’deki Çağlayan adliyesinde görülmektedir. İş davası avukatı iletişim, acil iş davası avukatı’nı nasıl bulabilirim demeden önce bu hususa dikkat edilmesi hukuk büromuzca tavsiye edilmektedir.

İHBAR TAZMİNATI ALACAĞI

İş davası ihbar tazminatı alacağı açısından da önem arzeden bir davadır. İhbar tazminatı alacağı da hem işçiye hem işverene karşılıklı sorumluluk yükleyen bir alacak kalemidir. İşveren, ihbar önellerine uymadan  iş aktini derhal feshederse işçiye 1 maaş kadar ihbar tazminatı İş Kanunu gereği ödemelidir. Akdi halde ihbar tazminatı alacağı için dava açılması gerekir. Yine aynı şekilde işçi de şayet ihbar öneline uymadan işten kendi isteğiyle ayrılırsa bu kez işveren işçiden ihbar tazminatı alacaklısı durumuna gelir. İhbar tazminatı alacağı konusunda uzman avukat ile çalışılması  hukuk büromuzca tavsiye edilir. Bu hususta Şişli, iş davası avukatından yardım alabilmek için doğru bir bölgedir.

FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI

Fazla Çalışma alacağı açısından da iş hukukunda uzman avukattan destek alınmalıdır. Haftalık 45 saati geçen çalışma, fazla çalışma olarak kabul edilmektedir. İşveren bu alacağı işçisine ayrıca ödemiyorsa fazla çalışma alacağı için dava açılması ve hatta iş aktinin işçi tarafından haklı nedenle feshi gündeme gelir. Fazla çalışma alacağında zamanaşımına dikkate edilmelidir. Fazla çalışma alacağı konusunda uzman avukat ile çalışılması  hukuk büromuzca tavsiye edilir. Bu hususta Şişli, iş davası avukatından yardım alabilmek için doğru bir bölgedir.

MOBİNG DURUMUNDA İŞÇİ ALACAKLARI

İşverenin işçiye uyguladığı mobbing nedeniyle iş akti işçi tarafından haklı nedenle feshedilebilir. Son dönemlerde sıklıkla artan bu durum karşısında mobbing’i ispat yükü işçidedir. Bu durum tanık beyanları, mail yazışmaları, kamera kayıtları vs ile tespit edilebilmektedir. Mobbing konusunda uzman bir avukattan hukuksal destek alınması hukuk büromuzca tavsiye edilir. Bu hususta Şişli, iş davası avukatından yardım alabilmek için doğru bir bölgedir.

DİĞER İŞÇİLİK ALACAKLARI

Yukarıda sayılan kalemler dışında başka parametreler de var. İşçinin yıllık ücretli izin alacağı. Asgari geçim indirimi alacağı. Resmi ve dini bayramlarda çalıştırılırsa bu durumda doğan alacağı vs gibi başkaca alacak kalemleri de mevcut olur. Bu hususta konusunda uzman bir avukattan hukuksal destek alınması hukuk büromuzca tavsiye edilir.

İş Avukatı – İş Davası Avukatı Nereden Bulunur?

İş dünyası çok yoğun ve gergin bir ortam. Özellikle günümüz şartlarında bu gerginlikte tabiri caizse at izi it izine karışmış durumda. Kanun dışı olmasına rağmen yapılan bazı eylemler çok yaygınlaştı. Çok sayıda yerde böyle yasa dışı eylemler gerçekleşince artık dikkat çekmemeye başladı. Deyim yerindeyse iş hukuku ile ilgili suçlar meşrulaştı. Özellikle işverenin işçiyi haftada 45 saatten fazla çalıştırması ve düzgün muamele etmemesi gibi. Mobbing’in çok arttığı ve çalışanların haklarını alamadıkları bu durumlarda hukuki bir sürece girmeniz çok olası. Bu süreçlerde yanınızda uzman bir iş avukatı bulunmalıdır. Süreç boyunca sizin arkanızda durup tüm prosedürleri yakından takip edecek tecrübeli bir iş davası avukatı aradığınız çözüm.

Bu gibi karmaşık görünen ama çözümü çok kolay olan davalarda yanınızda Boran&Üner Hukuk Danışmanlık Bürosu var. Hemen iletişime geçip yardım alabilirsiniz. En profesyonellerle çalışın.

Daha Fazla