BOŞANMA DAVASINDA YAŞANAN SORUNLAR, KUSUR, ANLAŞMALI VE ÇEKİŞMELİ BOŞANMA

Boşanma Davası, Anlaşmalı Boşanma Davası, Çekişmeli Boşanma Davası Hakkında Yazımızı Okuyabilirsiniz.

Boşanma Davası ve Çeşitleri

Şişli ilçe sınırları içinde yer alan İstanbul Adliyesi, Şişli boşanma davası açmak için ilk akla gelen adliyedir. En kısa sürede boşanma işlemlerinin gerçekleşmesinde adliyeye yakın olan bir Şişli boşanma avukatı ile temasa geçmeleri tavsiye edilir. Boşanma avukatı Şişli bölgesinde yer alan hukuk büromuz boşanma davası açmak isteyen çiftlere etkin hukuksal destek sağlamaktadır. Yazımızda anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma kavramlarından da bahsedeceğiz.

Şişli boşanma avukatı olarak hukuk büromuz, sadece İstanbul Adliyesi’ne olan mekânsal yakınlık değil boşanma sürecinde olan kişilere hukuksal destek verilmesi, mağdur olan eşin menfaatleri doğrultusunda boşanma davası açılması, tazminat, nafaka ve mal paylaşımı süreçlerinin yönetilmesi anlamında da müvekkillerine önemli bir destek vermektedir. Boşanmak isteyen çiftlerin her konuda birbirleri ile anlaşarak boşanmaya karar vermeli durumunda anlaşmalı boşanma gündeme gelecektir. En hızlı şekilde boşanma Şişli boşanma avukatı olarak anlaşmalı boşanma çerçevesinde hukuk büromuzca sağlanabilmektedir.

BOŞANMA DAVASI ÖNCESİNDE YAŞANAN SORUNLAR

Boşanma davası öncesinde yaşanan en büyük sorunlardan birisi de , boşanmak isteyen fakat boşanmaya tam olarak karar verememiş eşlerin acele şekilde Boşanma avukatı İstanbul, boşanma avukatı şişli, en iyi boşanma avukatı, acil boşanma avukatı, boşanma avukatı telefon, boşanma avukatı iletişim, tanıma  tenfiz avukatı, tanıma tenfiz davası,  boşanma davası tazminat, boşanma davası nafaka, aldatma nedeniyle boşanma davası, İstanbul boşanma davası, boşanma avukatı arıyorum şeklinde etrafındaki uzman olmayan kimselerden yardım talep etmeleridir. Bu tür arayışlar eşleri, çoğu zaman boşanma konusunda uzman avukat yardımından uzak çözümlere götürmektedir.

 Öncelikle boşanma konusunda tam olarak karar vermek boşanmak isteyen eş yönünden çok önemlidir. Acele ile boşanma davası açılması, uzlaşma ile bitebilecek çözümler varken yanlıştır. Şayet kendini mağdur hisseden eş, tam olarak boşanmaya karar vermemiş ise imkanlarına göre uzman bir aile terapistinden, aile büyüklerinden veya boşanma sonrasındaki süreç ile ilgili uzman Şişli boşanma avukatından yardım alabilir. Bu da, boşanmaya neden olmayacak küçük problemlerin düzgün iletişim çerçevesinde çözülmesini ve  her şeyden önce aile birliğinin korunmasını temin anlamında önemlidir. Boşanma avukatı arıyorum veya en iyi boşanma avukatını nasıl bulabilirim demeden önce bu hususa dikkat edilmesi hukuk büromuzca tavsiye edilmektedir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

Anlaşmalı boşanma Şişli’de faaliyet gösteren hukuk büromuza sıklıkla yapılan başvurular arasındadır. Çiftlerin, boşanma, nafaka, velayet, mal paylaşımı ,tazminat konularında tam mutabakat ile hareket etmeleri ve de evliliklerinin 1 yılı doldurmuş olması halinde anlaşmalı boşanma davası açılması mümkündür. Boşanma konusunda uzman avukat eşliğinde  hazırlanacak olan boşanma protokolü nün boşanmak isteyen çiftlerce birlikte imzalanması halinde anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi mümkün olacaktır. Tarafların, anlaşmalı boşanma davası açıldıktan sonraki süreçte de , uzman boşanma avukatı eşliğinde hazırlanmış olan bu anlaşmalı boşanma protokolünü aynen kabul ettiklerini aile mahkemesi hakime de beyan etmeleri gereklidir. Toplumda sıklıkla dile getirilen tek celsede boşanma Şişli bölgesinde faaliyet gösteren hukuk büromuzca anlaşmalı boşanma çerçevesinde mümkün olabilmektedir.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI

Çekişmeli boşanma Şişli’de faaliyet gösteren hukuk büromuza yine sıklıkla yapılan başvurular arasındadır. Eşlerin, boşanma talebi de dahil olmak üzere boşanma sürecinde fikir ayrılığında bulunmaları halinde  anlaşmalı boşanma davası değilçekişmeli boşanma davası gündeme gelecektir. Çekişmeli boşanma davasında nafaka (tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, çocuk bakım nafakası vs) velayet, mal paylaşımı, maddi ve manevi tazminat, evden uzaklaştırma kararı konularında eşler problem yaşamaktadır. Bu nedenle şişli boşanma avukatından ,çekişmeli boşanma davası konusunda uzman avukattan hukuksal destek alınmasını tavsiye ederiz. Uzman boşanma avukatından alınacak olan hukuksal yardım ile boşanmada kusuru olmayan eş, taleplerine tam olarak kavuşabilmektedir. Kolay boşanmak Şişli boşanma avukatı yardımı ile sorunsuzca gerçekleşebilmektedir. Şişli boşanma avukatı vekalet verilmesi, özel boşanma vekaletnamesi ile mümkün olabilmektedir. Bu vekaletnamenin noterden resimli şekilde onaylanması ile mümkündür.

BOŞANMA DAVASI’NDA KUSUR VE BOŞANMA NEDENLERİ

Boşanma Davası kusur anlamında, kusuru bulunan eşe değil ispat dahilinde kusuru bulunmayan eşe nafaka, tazminat, velayet vs konularında bir takım haklar vermektedir. Ağır kusur halinde kusuru bulunan eş bu haklardan yararlanamayacaktır. En sık rastlanan boşanma nedenleri arasında aldatma nedeniyle boşanma / zina ilk sıralarda gelmektedir. Evlilik birliğinde sadakat yükümlülüğü aile mahkemesinde üzerinde önemle dikkat edilen konulardandır. Bundan başka tehdit nedeniyle boşanma, hakaret nedeniyle boşanma, cana kast ve kötü muamele nedeniyle boşanma, evlilik birlikteliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma, aile içi şiddet nedeniyle boşanma, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma, terk nedeniyle boşanma, haysiyetsizce yaşam sürme nedeniyle boşanma,akıl hastalığı nedeniyle boşanma halleri sıklıkla rastlanan boşanma nedenleridir.

Bunların dışında aile mahkemelerince bazı konular da boşanma nedeni olarak değerlendirilmektedir;

Kumar borcu boşanma nedeni olarak kabul görmektedir. Ya da eşlerden birinin aşırı borçlanıp eve ve mal varlığına haciz getirmesi boşanma nedenidir. Bu şekilde bir yaşam tarzı  ailenin ekonomik olarak ayakta kalması mümkün değildir.

Boşanma Davası Açmaya Sebepler – Anlaşmalı Boşanma ve Çekişmeli Boşanma

Cinsel soğukluk boşanma nedeni kabul edilmektedir. Ailenin devamı eşlerin birbirleri ile cinsel uyum içinde hayatlarını sürdürmeleri ile  mümkündür. Aksi durum eşlerin zamanla birbirlerinden soğumasına ve aldatma yoluna gitmelerine zemin hazırlar.

Boşta gezmek İşsizlik boşanma nedeni kabul edilmektedir. Fakat burada evi geçindirmekle yükümlü olan eşin sadece işsiz olması değil , iş bulma konusunda çaba göstermemesi, evine bakmaması, işsiz gezmeyi alışkanlık haline getirmiş olması vs gibi hususların ispatı gereklidir.

Eşini ailesi ile görüştürmemek de boşanma nedenidir. Yine eşinin ailesi ile kendisinin de görüşmemesi hiç iletişim kurmaması, yokmuş gibi davranması hallerinde de boşanma kararı verilebilmektedir.

Kötü kokmak, temizliğine önem vermemek boşanma nedenidir. Zira rahatsız edici şekilde kişisel bakımına önem vermeyen biriyle yaşamak bir eş için dayanılmaz boyutlara ulaşabilir.

Aile sırlarının başkalarıyla paylaşılması boşanma nedeni olarak zaman zaman kabul edilmektedir. Zira bu durum eşler arasındaki güven ilişkisinin yok olması anlamına gelmektedir.

Yalan söylemek boşanma nedeni olarak tek başına yeterli olmayabilir. Fakat yalan söylenmesinin artık alışkanlık haline gelmesi eşler arasındaki güven ilişkisinin sona ermesi anlamına geleceği için boşanma nedeni kabul edilmektedir.

Evini ayırmak boşanma nedeni olarak tek başına kabul edilmese de aile içinde huzursuzluğa neden olup müşterek hayatı çekilmez hale getirirse boşanma nedeni olarak kabul edilmektedir.

Başkasına aşık olmak boşanma nedeni kabul edilmektedir. Eşlerden biri bir başkasına aşık olur ve sanal da olsa bir birliktelik yaşarsa diğer eşin boşanma davası açması gündeme gelir.

Daha Fazla