13 Maddede Mal Ayrılığı Rejimi Sözleşmesi

mal ayrılığı rejimi sözleşmesi

13 Maddede Mal Ayrılığı Rejimi Sözleşmesi

mal ayrılığı rejimi sözleşmesi

Evlenmeden önce yapılan mal ayrılığı rejimi sözleşmesi örneği

 

Taraflar evlenmeden önce ve evlendikten sonra da diledikleri mal rejimini Türk Medeni Kanunu çerçevesinde seçebilmektedirler. Bunlardan bir tanesi de mal ayrılığı rejimidir.  Henüz evlenmeden önce tarafların yapmış oldukları mal ayrılı sözleşmesi örneği ;

 

MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ

 

BİRİNCİ TARAF       :……………… ………………(TC kimlik no…………….)

Adres                          :………………………………………………………………

 

İKİNCİ TARAF          :           ……………………(TC kimlik no……………)

Adres                         :…………………………………………………………………..

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan taraflar yapacakları evlilik akdi sebebiyle(veya ………………tarihinde yapmış oldukları evlilik akdi sebebiyle)  Türk Medeni Kanununun  verdiği yetkiye dayanarak ve evlenme tarihinden geçerli olmak üzere aralarında mal ayrılığı rejimini kabul etmişlerdir ve aşağıda madde madde sıralanmış olan hususları beyan ve kabul etmiştirler.

1- Her iki taraf da , bu mal ayrılığı sözleşmesi gereğince ve yasal sınırlar dahilinde , kendisine ait olan kişisel mallarını yönetmek, bunlardan yararlanmak ve tasarruf etmek hakkına sahip olacaktır. Herhangi bir taraf diğer eşin menkul, gayrimenkul, banka hesabı ve her ne isim altında olursa olsun kişisel her türlü malvarlığı üzerinde yönetme ve tasarruf hakkına sahip olmayacaktır.

2- Taraflar, kişisel kullanımında bulunan şahsi eşyalar ile üçüncü kişilerden gelen/gelecek olan  maddi /manevi tazminat alacakları yasal olarak kişisel mal kabul edilecek ve diğer tarafın  bu alacaklar üzerinde söz hakkı, talebi ve tasarrufu bulunmayacaktır

3- Taraflara yapılan/yapılacak olan bağışlamalar veya üçüncü kişilerden, füruu ve füruundan gelen miras hak ve payları ile üçüncü kişilerin karşılıksız kazandırmaları kişisel mallar bölümünde yer alacak ve mal ayrılığı rejimi gereği bir diğerinin bunlardan yararlanma, talep etme, yönetme ve tasarruf etme hakkı bulunmayacaktır.

4- Taraflardan hangisi belirli bir malın kendisine ait olduğunu iddia ederse ispatla mükellef  olacaktır. Aksi halde sahipliği  ispat edilemeyen mallar, paylı mülkiyetteki mallardan kabul edilecektir.

5- Tarafların kendi şahsi borçları hiç bir surette diğer tarafı bağlamayacaktır. Borçlu olan taraf  kendisine ait mallardan tümüyle sorumlu olacak ve diğer taraf adına  kati surette borçlandırıcı tasarruflarda bulunamayacaktır. Taraflar, bir tarafın evlilik birliğini temsil ve yönetme yetkisine dayanarak yaptığı borçlardan, bir meslek veya sanatın icra edilmesi nedeniyle yaptığı borçlardan ve  şahsi sorumluluk doğuran borçlardan ve üçüncü kişilerle anlaşarak yapılan  borçlardan asla birlikte sorumlu olmayacaklar, tamamen  işlemi yapan taraf sorumlu olacaktır.

6- Taraflardan birinin bir meslek veya sanat icra etmesi durumunda bu meslek ve sanata ilişkin bütün hukuki işlemleri yapma, gelirini kullanma, tasarruf etme hakkı o tarafa ait olup, bir diğer tarafın  bu meslek ve sanat icrasıyla ve geliriyle bir ilişkisi, talebi, söz hakkı, tasarrufu kati surette bulunmayacaktır.

7- Tarafların Yönetim giderleri ve evlilik birliğini temsilen yaptığı/yapacağı masraflar her bir tarafın ortak katılımıyla sağlanacaktır.

8- Taraflardan birine, Sosyal Güvenlik veya Sosyal Yardım Kurumlarınca veya özel sigorta şirketlerince yapılmış / yapılacak olan  ödemeler, tazminat ve alacaklar ile işgücü kaybı dolayısıyla ödenen tazminat, toptan ödeme veya tazminat yerine ilgili sosyal güvenlik kurumunca veya özel sigorta şirketi tarafından ömür boyu gelir bağlanması halinde bu gelirler kişisel mal olarak kabul edilecek ve diğer tarafın bu mal üzerinde kesinlikle bir tasarrufu ve talebi olamayacaktır.

9- Keza, devlet tahvili, bono, repo, borsa, faiz, icra alacakları ve tahsilatları ile banka faizi ve kira geliri gibi kazanç getiren ve burada sayılmayan tüm kazançlar da mal ayrılığı rejimi gereği kişisel mal varlığı kavramında kabul edilecek ve diğer tarafın  bu haklar ve alacaklar üzerinde hiç bir şekilde yönetme talep ve kullanma yetkisi ile tasarrufu bulunmayacaktır.

10- Mal ayrılığı rejiminin sona ermesi hâlinde, her bir taraf diğerinin zilyetliğinde bulunan kendine ait mallarını geri alacaktır.

11- Evliliğin iptal veya boşanma kararıyla sona erdirilmesi halinde, aile konutu olarak ortak kullanımda olan ve eşler arasında eşit olarak paylaşma konusu olan konutta ……………………… taraf kalmaya ve ev eşyalarını kullanmaya devam edecek, olup bu konuda diğer tarafın herhangi bir itirazı katı surette bulunmayacaktır.

12- Taraflardan birinin  ölümü halinde, mal ayrılığı rejimine göre ölen kişinin  malları mirasçılarına verilecektir. Taraflar, yasal paylaşmanın değiştirilmesine ilişkin sonradan anlaşma yapabilirler.

13-On üç maddeden oluşan bu mal ayrılığı sözleşmesi, imzası bulunan taraflarca hiçbir zorlama olmadan ve hür iradeleri ile imza altına alınmıştır.

Birinci Taraf                                                                                       İkinci Taraf

İmza                                                                                                    İmza

ACİL AVUKAT DESTEĞİ İÇİN BİZE ULAŞIN!

Boran&Üner Hukuk Bürosu, İstanbul Avukat, Gayrimenkul Avukatı, İstanbul Boşanma Avukatı arayanların ilk tercihi olup, hukukun tüm dallarında sizlere en kaliteli hizmeti sunmaya devam etmekteyiz. Eğer sizinde hukuki danışmanlığa ihtiyacınız varsa, hukuk büromuzla hemen iletişime geçebilir ve yol haritanızı netleştirme konusunda destek alabilirsiniz. İstanbul’da bulunan hukuk büromuzda müvekillerimize hizmet vermekteyiz.

boşanma, boşanma avukat ücreti, boşanma avukatı, Boşanma Avukatı İstanbul, boşanma avukatı kadıköy, boşanma avukatı mecidiyeköy, boşanma avukatı ücreti, boşanma avukatı ücretleri, boşanma avukatları, boşanma davalarında kadının hakları, boşanma davası, boşanma davası dilekçesi, boşanma davası istinaf dilekçesi, boşanma davası kararına itiraz süresi, boşanma davası nafaka, boşanma davası nasıl açılır, boşanma davası ücreti, boşanma davası vazgeçme dilekçe örneği, boşanma davası vekalet ücreti, boşanma davasına cevap dilekçesi, boşanma davasında tazminat, boşanma davasında yetkili mahkeme, boşanma dilekçesi, boşanma dilekçesi nasıl yazılır, boşanma dilekçesi örneği word, boşanma işlemleri, boşanma nedenleri, boşanma sözleri, boşanmada mal paylaşımı, çekişmeli boşanma, mal ayrılığı sözleşmesi
Daha Fazla

ACİL AVUKAT DESTEĞİ İÇİN BİZE ULAŞIN!

Boran&Üner Hukuk Bürosu, İstanbul Avukat, Gayrimenkul Avukatı, İstanbul Boşanma Avukatı arayanların ilk tercihi olup, hukukun tüm dallarında sizlere en kaliteli hizmeti sunmaya devam etmekteyiz. Eğer sizinde hukuki danışmanlığa ihtiyacınız varsa, hukuk büromuzla hemen iletişime geçebilir ve yol haritanızı netleştirme konusunda destek alabilirsiniz. İstanbul’da bulunan hukuk büromuzda müvekillerimize hizmet vermekteyiz.