Nafaka Davaları (4 Maddede)

nafaka davaları

Nafaka Davaları Hangileridir?

Boşanma aşamasındaki eşlerin açabileceği ve kural olarak yaşamın devam ettirilebilmesi açısından gerekli olan iaşe miktarının gücü yeten eş tarafından diğerine ödenmesi için başvurulan hukuk davalarıdır. Ülkemizde genellikle kadınların erkeklere yönelik açtığı nafaka davaları bazen çok çekişmeli davalara dönüşebilmektedir. Hukuk sistemimizin önemli bir unsuru olan nafakanın ödenmesi veya ödenmemesi ile sonuçlanan bu davalarda 4 farklı tür olduğunu ifade etmek mümkündür.

Tedbir Nafakası

Boşanma davası öncesi ve boşanma davası sırasında açılabilen ve 2 türü olan tedbir nafakasında adından da anlaşılacağı üzere amaç tedbirdir. Eş ve 18 yaşını henüz doldurmamış çocukların yararına olacak şekilde kararların verilebildiği bu davalar Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılır. Eş; boşanmada haklı bir gerekçeye dayandığını kanıtlarsa tedbir nafakası alabilmektedir. Tedbir nafakasında dava boşanma öncesinde açılmışsa nafaka davanın başladığı tarihte ödenmeye başlar. Bitiş tarihi hükümde belli değildir.

Boşanma öncesinde açılmış bir tedbir nafaka davaları yoksa boşanma davası ile re’sen tedbir nafakası davası da açılır. Tedbir nafakası bu durumda dava açılış tarihi ile başlarken bitiş tarihinde sona erer.

Yoksulluk Nafakası

Boşanma nedeniyle yoksulluk durumu ile karşı karşıya kalan ve boşanmada daha ağır kusurlu olmayan eş diğer eşe yoksulluk nafakası talebi ile dava açabilir. Kadın erkek eşitliği ilkesi gereğince bu dava sonucunda nafaka hem kadınlar hem de erkeklerce ödenebilmektedir. Yani nafakayı ödeyecek olan eşin cinsiyeti dava sonucunu etkilemez.

İştirak Nafakası

Boşanma sonrasında çocuklarının velayetini alamayan eşin velayeti alan eşe çocuklarının geçimi ve eğitimi için ödenmesine hükmedilen nafaka türüdür. Daha önce bir tedbir nafakası ödeniyor ise mahkeme sonunda tedbir nafakasının iştirak nafakası olarak ödenmesine karar verilir. İştirak nafakası kural olarak çocuğun ergin olması veya mahkemece ergin kılınması, evlenmesi gibi koşullarla sona erer.

Yardım Nafakası

Bu nafaka türü bir boşanma ilişkisinden ziyade alt soy, üst soy veya kardeşlere yoksulluğa düşmenin engellenmesi adına ödenen nafakayı ifade eder. Bu nafaka davaları için taraflardan birinin yerleşim yerindeki mahkemeye dava açılabilir. Bu nafaka türünde ödenecek tutara hakim karar verebilir.

ACİL AVUKAT İHTİYACINIZ İÇİN BİZE ULAŞIN! +90 212 219 75 72

Boran&Üner Hukuk Bürosu, İstanbul Avukat, ve İstanbul Boşanma Avukatı arayanların ilk tercihi olup, hukukun tüm dallarında sizlere en kaliteli hizmeti sunmaya devam etmekteyiz. Eğer sizinde hukuki danışmanlığa ihtiyacınız varsa, hukuk büromuzla hemen iletişime geçebilir ve yol haritanızı netleştirme konusunda destek alabilirsiniz. İstanbul’da bulunan hukuk büromuzda müvekillerimize hizmet vermekteyiz.

Menü